Kompetencje Trybunału

Gdański trybunał metropolitalny rozpatruje

W I Instancji

Wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne, które do Trybunału wpłynęły zgodnie z przepisami prawa, o ile nie są wyraźnie wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kanoniczne lub zastrzeżone przez arcybiskupa.
Prawo do zaskarżenia swego małżeństwa mają małżonkowie, którzy:
– zawarli związek na terenie diecezji gdańskiej,
– jedna ze stron lub obie mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie diecezji gdańskiej,
– w sytuacji, kiedy faktycznie większość dowodów trzeba będzie zebrać na terenie diecezji gdańskiej.

W II Instancji

Sprawy Sądu biskupiego Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej oraz Archidiecezji Warmińskiej.

W III Instancji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mapa archidiecezji