Skład personalny trybunału

WIKARIUSZ SĄDOWY (OFICJAŁ)

Ks. Kanonik dr Jerzy Więcek

POMOCNICZY WIKARIUSZ SĄDOWY

Ks. Kanonik mgr lic. Piotr Zygmunt

SĘDZIOWIE

Ks. Kanonik mgr lic. Mariusz Dziarmaga
Ks. dr Maciej Machalica
Ks. mgr lic. Jacek Michalak
Ks. dr Krzysztof Mierzejewski
Ks. Prałat mgr lic. Stefan Pasternak
Ks. mgr lic. Ireneusz Stożyński
Ks. mgr Adam Zelewski

OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO

Ks. Kanonik mgr lic. Rafał Dettlaff
Ks. dr Marcin Gałczyński
o. mgr lic. Adam Matoryn O.Carm

ADWOKAT STAŁY

Ks. mgr lic. Karol Wnuk
* Adwokat Stały służy radą i pomocą w siedzibie Trybunału w 1 i 3 środę miesiąca z wyjątkiem: 4, 18.X; 1,15.XI 2023 r.; 3, 17.I; 7, 21.II; 6.III; 5.VI 2024 r.

NOTARIUSZE

Ks. Kanonik dr Krzysztof Szerszeń
mgr lic. Tomasz Nikrant
dr Bernadeta Wysocka