Rozmowa informacyjna

Osoby zainteresowane wniesieniem skargi powodowej zapraszamy na spotkanie informacyjne. Podczas rozmowy petenci otrzymują pomoc prawną w zakresie ustalenia tytułu nieważności małżeństwa (kanonicznej podstawy procesu), dokumentów wymaganych do przyjęcia skargi (pozwu), jak i przebiegu samego procesu. Gdański Trybunał Metropolitalny prowadzi bezpłatne porady prawne w środy w godzinach: od 15.00 do 18.00.
Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie w godzinach urzędowania Trybunału. 

Osoby, które sporządziły już skargę według wzoru obowiązującego w GTM proszone są o telefoniczne ustalenie terminu spotkania z Księdzem Oficjałem celem złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Godziny pracy 

Pon – wt, czw – pt: 8:30 – 12:30
Środa: 15:00 – 18:00

ZADZWOŃ: (58) 661-57-37