Przebieg i najważniejsze fazy procesu

Proces sądowy to szereg następujących po sobie aktów przepisanych prawem kanonicznym i polega na takiej sekwencji czynności proceduralnych, których rezultatem staje się rozstrzygnięcie ważności lub nieważności małżeństwa. W procesie tym…

Czytaj dalej Przebieg i najważniejsze fazy procesu